HERP-HT-MWIR-BK-11

LabIR® Paint

Termovizní barva pro vysokoteplotní aplikace

HERP-HT-MWIR-BK-11

Speciální termovizní barva ve spreji s vysokou emisivitou a mechanickou odolností pro dlouhodobé aplikace do vysokých teplot až do 1 000 °C. Přesně definované fyzikální vlastnosti a závislost emisivity na vlnové délce, úhlu snímání termokamery a na teplotě měřeného povrchu umožňují dosáhnout velmi přesných výsledků termovizního měření.

Cena: 399 Kč (329.75 Kč bez DPH)

Základní vlastnosti

 • barva s vysokou emisivitou
 • vysoká mechanická odolnost
 • nepropustná
 • trvalá barva pro dlouhodobé použití
 • vhodná pro nechlazené termokamery
 • odolná vysokým teplotám až do 1 000°C
 • vhodná pro aplikace na elektrická zařízení (velmi nízká elektrická vodivost
 • vhodná pro průmyslové pece pro tepelné zpracování materiálu, obrábění kovových částí, žáruvzdorné stavební materiály pro vysoké teploty

Barva:
 černá
Obsah:
400 ml

Kde používat termovizní barvy LabIR® Paint

Věda a výzkum

Hutnictví

Energetika

Stavebnictví

Vlastnosti

Optické vlastnosti

 • propustnost do 1,2 %
 • pásmová normálová emisivita pro pásmo 3 - 5 μm: 0,95 (25°C); 0,93 (300°C); 0,94 (400°C); 0,92 (500°C); 0,64 (600°C); 0,69 (700°C); 0,75 (800°C); 0,80 (900°C)
 • pásmová normálová emisivita pro pásmo 7,5 - 13 μm: 0,94 (25°C); 0,95 (300°C); 0,95 (400°C); 0,95 (500°C); 0,93 (600°C); 0,93 (700°C); 0,92 (800°C); 0,92 (900°C)
Závislost emisivity na úhlu pro vybrané teploty
Úhel (°) Emisivita (100 °C) Emisivita (300 °C) Emisivita (500 °C) Emisivita (700 °C) Emisivita (900 °C) Emisivita (1000 °C)
5 0.930 0.982 0.974 0.942 0.924 0.916
10 0.929 0.983 0.973 0.941 0.923 0.916
20 0.926 0.980 0.974 0.941 0.921 0.914
30 0.926 0.976 0.969 0.937 0.918 0.911
40 0.919 0.968 0.962 0.930 0.911 0.904
45 0.911 0.964 0.956 0.923 0.904 0.898
50 0.905 0.953 0.946 0.914 0.896 0.889
60 0.871 0.926 0.916 0.884 0.868 0.862
70 0.814 0.868 0.853 0.822 0.809 0.803
80 0.662 0.717 0.696 0.669 0.662 0.658
Spektrální závislost propustnosti
Vlnová délka (μm) Propustnost (%)
1.51 2.6
1.75 0.0
2.00 0.0
2.25 0.0
2.50 0.0
2.75 0.0
3.00 0.1
3.25 0.3
3.50 0.2
3.75 0.9
4.00 1.3
4.25 2.0
4.50 2.3
4.75 2.9
5.01 3.2
5.25 3.8
5.49 3.8
5.76 4.5
6.00 4.4
6.26 3.8
6.51 4.6
6.75 4.3
7.01 3.4
7.24 3.2
7.50 4.7
7.76 0.9
8.00 0.2
8.26 0.3
8.47 0.0
8.75 0.0
9.00 0.0
9.26 0.0
9.53 0.0
9.75 0.0
10.05 0.0
10.29 0.0
10.50 0.0
10.75 0.0
10.99 0.0
11.27 0.1
11.50 0.0
11.79 0.0
12.00 0.0
12.23 0.0
12.47 0.0
12.75 0.0
12.96 0.0
13.23 0.0
13.50 0.0
13.75 0.0
14.00 0.0
14.25 0.0
14.57 0.0
14.73 0.0
15.07 0.0
15.25 0.0
15.43 0.0
15.81 0.0
16.00 0.0
16.20 0.0
16.41 0.0
16.84 0.0
17.06 0.0
17.29 0.1
17.50 0.0
17.75 0.0
18.00 0.0
18.26 0.0
18.52 0.0
18.79 0.0
19.06 0.3
19.35 0.0
19.64 0.0
19.94 0.2
Spektrální závislost emisivity pro vybrané teploty
Vlnová délka (μm) Emisivita
19.94 0.945
19.49 0.943
18.93 0.940
18.52 0.947
18.01 0.956
17.52 0.959
16.95 0.960
16.51 0.961
16.00 0.959
15.53 0.956
15.07 0.955
14.57 0.954
14.02 0.949
13.50 0.933
13.03 0.909
12.53 0.954
12.00 0.961
11.52 0.956
11.03 0.947
10.54 0.938
10.01 0.915
9.71 0.892
9.50 0.917
9.00 0.894
8.85 0.887
8.50 0.983
8.00 0.966
7.88 0.957
7.81 0.983
7.52 0.970
7.01 0.967
6.51 0.962
6.00 0.960
5.51 0.958
5.01 0.955
4.50 0.952
4.00 0.951
3.50 0.955
3.00 0.951
2.50 0.948
2.00 0.947
1.52 0.946
Vlnová délka (μm) Emisivita
19.94 0.951
19.49 0.953
19.06 0.957
18.52 0.961
18.01 0.970
17.52 0.974
17.06 0.973
16.51 0.974
16.00 0.969
15.53 0.954
15.07 0.946
14.82 0.936
14.57 0.945
14.02 0.951
13.50 0.937
13.16 0.919
13.03 0.929
12.53 0.958
12.00 0.960
11.52 0.955
11.03 0.946
10.50 0.937
10.01 0.905
9.78 0.888
9.53 0.921
9.26 0.932
9.00 0.918
8.50 0.991
8.00 0.978
7.76 0.990
7.52 0.975
7.01 0.972
6.51 0.970
6.00 0.959
5.51 0.954
5.38 0.947
5.00 0.946
4.50 0.940
4.28 0.938
4.24 0.935
4.00 0.932
3.50 0.929
3.00 0.922
2.71 0.895
2.50 0.892
Vlnová délka (μm) Emisivita
19.94 0.965
19.49 0.966
19.06 0.968
18.52 0.974
18.01 0.977
17.40 0.983
17.06 0.980
16.51 0.978
16.00 0.974
15.53 0.954
15.07 0.946
14.57 0.941
14.02 0.957
13.50 0.950
13.03 0.945
12.53 0.953
12.00 0.955
11.52 0.949
11.03 0.939
10.50 0.931
10.01 0.884
9.78 0.871
9.50 0.901
9.00 0.945
8.50 0.986
8.15 1.000
8.00 0.993
7.52 0.980
7.01 0.967
6.51 0.962
6.00 0.952
5.51 0.945
5.00 0.923
4.50 0.914
4.27 0.914
4.00 0.914
3.50 0.917
3.37 0.935
3.00 0.917
2.74 0.916
2.52 0.915
2.00 0.929
1.84 0.924
1.80 0.937
Vlnová délka (μm) Emisivita
19.94 0.950
19.49 0.964
19.06 0.969
18.52 0.978
18.01 0.981
17.52 0.982
17.06 0.981
16.51 0.982
16.00 0.977
15.53 0.954
15.07 0.945
14.57 0.938
14.02 0.964
13.50 0.961
13.03 0.957
12.53 0.954
12.00 0.951
11.52 0.936
10.99 0.923
10.50 0.917
10.01 0.881
9.50 0.821
9.36 0.808
9.00 0.886
8.50 0.956
8.00 0.991
7.52 0.963
7.01 0.923
6.50 0.896
6.00 0.889
5.51 0.882
5.00 0.790
4.50 0.695
4.23 0.687
4.00 0.680
3.50 0.683
3.00 0.709
2.77 0.719
2.50 0.729
1.50 0.875
1.35 0.892
Vlnová délka (μm) Emisivita
19.94 0.934
19.49 0.960
19.06 0.965
18.52 0.972
18.01 0.979
17.52 0.980
17.06 0.980
16.51 0.977
16.00 0.972
15.53 0.945
15.07 0.937
14.57 0.924
14.02 0.957
13.50 0.954
13.03 0.950
12.53 0.947
12.00 0.943
11.52 0.926
11.03 0.909
10.50 0.918
10.01 0.885
9.50 0.806
9.33 0.787
9.00 0.850
8.50 0.934
8.00 0.989
7.52 0.978
7.01 0.952
6.50 0.929
6.00 0.916
5.51 0.909
5.25 0.883
5.00 0.853
4.50 0.799
4.24 0.797
4.00 0.795
3.50 0.800
3.00 0.815
2.50 0.835
1.50 0.928
1.35 0.944

Tepelná vodivost

 • 0.52 W/mK (100°C)
 • 0.50 W/mK (300°C)
 • 0.67 W/mK (500°C)
 • 2.05 W/mK (700°C)

Další vlastnosti

 • tloušťka barvy 150 μm (podle doporučeného nanášení)
 • drsnost barvy Ra = 3.5 μm, Rz = 25 μm

Dokumenty ke stažení

Chemické složení

propan, butan, uhlovodíky, Isobutan, Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, ethylbenzen, butan-1-ol,cyklohexan.

Varování

pictogram flammeable pictogram exclam pictogram pullution

Nebezpečí. H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Obsahuje: uhlovodíky.

Recyklace

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Návod k použití

 1. Obruste povrch, očistěte ho, osušte a zbavte mastnoty. Zakryjte ostatní plochy, kde nemá být nastřik aplikován.
 2. Protřepejte plechovku po dobu 3 minut a udělejte testovací nástřik.
 3. Stříkejte pomalými přejezdy přes materiál ze vzdálenosti 30 – 50 cm. Naneste čtyři tenké vrstvy, chvíli vyčkejte a naneste znovu čtyři tenké vrstvy.
 4. Nastřik provádějte při teplotách 15 – 25°C. K vytvrzení barvy dojde po dvou hodinách.
 5. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil.

Poptávka barev

 • Cena za kus: 399 Kč
 • Doprava: od 150 Kč
 • Dostupnost: skladem
 • Způsob platby: převod na účet
 • Po odeslání poptávky vás budeme obratem kontaktovat
 • * Povinné údaje
Základní informace
Fakturační adresa
Adresa pro doručení zásilky
Vybraný produkt

Potřebujete poradit

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

377 634 832
S provozem tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našeho webu s jejich používáním souhlasíte. Při používání této stránky dochází ke zpracování cookies, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu služeb. Zpracování cookies zabráníte změnou nastavení v internetovém prohlížeči. Další informace