HERP-HT-MWIR-BK-11

LabIR® Paint

Termovizní barva pro vysokoteplotní aplikace

HERP-HT-MWIR-BK-11

Speciální termovizní barva ve spreji s vysokou emisivitou a mechanickou odolností pro dlouhodobé aplikace do vysokých teplot až do 1 000 °C. Přesně definované fyzikální vlastnosti a závislost emisivity na vlnové délce, úhlu snímání termokamery a na teplotě měřeného povrchu umožňují dosáhnout velmi přesných výsledků termovizního měření.

Cena: 399 Kč (329.75 Kč bez DPH)

Základní vlastnosti

 • barva s vysokou emisivitou
 • vysoká mechanická odolnost
 • nepropustná
 • trvalá barva pro dlouhodobé použití
 • vhodná pro nechlazené termokamery
 • odolná vysokým teplotám až do 1 000°C
 • vhodná pro aplikace na elektrická zařízení (velmi nízká elektrická vodivost)
 • vhodná pro průmyslové pece pro tepelné zpracování materiálu, obrábění kovových částí, žáruvzdorné stavební materiály pro vysoké teploty

Barva:
 černá
Obsah:
400 ml

Kde používat termovizní barvy LabIR® Paint

Věda a výzkum

Hutnictví

Energetika

Stavebnictví

Vlastnosti

Všechny uvedené vlastnosti termovizních barev můžeme garantovat pouze v případě dodržení návodu k použití barvy, které je uvedeno níže na webové stránce. Termovizní barva ve spreji pro vysokoteplotní aplikace není primárně určena pro cyklické tepelné zatěžování.

Optické vlastnosti

 • propustnost do 1,2 %
Závislost pásmové emisivity na úhlu pro vybrané teploty pro pásmo 7,5 - 13 μm
Úhel (°) Emisivita (100 °C) Emisivita (300 °C) Emisivita (500 °C) Emisivita (700 °C) Emisivita (900 °C) Emisivita (1000 °C)
5 0.895 0.912 0.875 0.875 0.842 0.840
10 0.895 0.912 0.875 0.875 0.842 0.839
20 0.894 0.912 0.874 0.874 0.840 0.838
30 0.894 0.912 0.871 0.871 0.838 0.834
40 0.889 0.905 0.866 0.866 0.832 0.829
45 0.884 0.900 0.861 0.861 0.828 0.824
50 0.880 0.893 0.856 0.856 0.822 0.818
60 0.860 0.874 0.837 0.837 0.804 0.800
70 0.817 0.835 0.797 0.797 0.768 0.764
80 0.701 0.719 0.692 0.692 0.670 0.664
Spektrální závislost propustnosti
Vlnová délka (μm) Propustnost (%)
1.52 0.0
1.75 0.0
2.00 0.0
2.25 0.0
2.50 0.0
2.75 0.0
3.00 0.1
3.25 0.3
3.50 0.2
3.75 0.9
4.00 1.3
4.25 2.0
4.50 2.3
4.75 2.9
5.01 3.2
5.25 3.8
5.49 3.8
5.76 4.5
6.00 4.4
6.26 3.8
6.51 4.6
6.75 4.3
7.01 3.4
7.24 3.2
7.49 4.7
7.76 0.9
8.00 0.2
8.26 0.3
8.47 0.0
8.76 0.0
9.00 0.0
9.26 0.0
9.53 0.0
9.75 0.0
10.05 0.0
10.29 0.0
10.54 0.0
10.71 0.0
10.99 0.0
11.27 0.1
11.47 0.0
11.79 0.0
12.00 0.0
12.23 0.0
12.47 0.0
12.71 0.0
12.96 0.0
13.23 0.0
13.50 0.0
13.79 0.0
13.94 0.0
14.25 0.0
14.57 0.0
14.73 0.0
15.07 0.0
15.25 0.0
15.43 0.0
15.25 0.0
16.00 0.0
16.41 0.0
16.84 0.0
17.29 0.1
17.52 0.0
18.01 0.0
18.26 0.0
18.52 0.0
18.79 0.0
19.06 0.0
19.64 0.0
19.94 0.2

Tepelná vodivost

 • 0.52 W/mK (100°C)
 • 0.50 W/mK (300°C)
 • 0.67 W/mK (500°C)
 • 2.05 W/mK (700°C)

Další vlastnosti

 • tloušťka barvy 150 μm (podle doporučeného nanášení)
 • drsnost barvy Ra = 3.5 μm, Rz = 25 μm

Dokumenty ke stažení

Chemické složení

propan, butan, uhlovodíky, Isobutan, Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, ethylbenzen, butan-1-ol,cyklohexan.

Varování

pictogram flammeable pictogram exclam pictogram pullution

Nebezpečí. H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Obsahuje: uhlovodíky.

Recyklace

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Návod k použití

 1. Obruste povrch, očistěte ho, osušte a zbavte mastnoty. Zakryjte ostatní plochy, kde nemá být nástřik aplikován.
 2. Protřepejte plechovku po dobu 3 minut a udělejte testovací nástřik.
 3. Stříkejte pomalými přejezdy přes materiál ze vzdálenosti 30 – 50 cm. Naneste čtyři tenké vrstvy, chvíli vyčkejte a naneste znovu čtyři tenké vrstvy.
 4. Nástřik provádějte při teplotách 15 – 25°C. K vytvrzení barvy dojde po dvou hodinách.
 5. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil.

Poptávka barev

 • Cena za kus: 399 Kč
 • Doprava: od 150 Kč
 • Dostupnost: skladem
 • Způsob platby: převod na účet
 • Po odeslání poptávky vás budeme obratem kontaktovat
 • * Povinné údaje
Základní informace
Fakturační adresa
Adresa pro doručení zásilky
Vybraný produkt

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů Západočeskou univerzitou v Plzni. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu na webu zde. Současně potvrzujete, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, úplné znění těchto zásad je k dispozici zde.

Potřebujete poradit

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

377 634 832
S provozem tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našeho webu s jejich používáním souhlasíte. Při používání této stránky dochází ke zpracování cookies, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu služeb. Zpracování cookies zabráníte změnou nastavení v internetovém prohlížeči. Další informace