HERP-LT-MWIR-BK-11

LabIR® Paint

Termovizní barva pro běžné aplikace

HERP-LT-MWIR-BK-11

Speciální termovizní barva ve spreji s vysokou emisivitou pro běžné aplikace do 100°C. Přesně definované fyzikální vlastnosti a závislost emisivity na vlnové délce a úhlu snímání termokamery umožňují dosáhnout velmi přesných výsledků termovizního měření.

Cena: 439 Kč (362,81 Kč bez DPH)

Základní vlastnosti

 • barva s vysokou emisivitou
 • vysoká mechanická odolnost
 • téměř nepropustná
 • pro běžné použití
 • vhodná pro nechlazené termokamery
 • pro teploty do 100°C
 • vhodná pro aplikace na elektrická zařízení (velmi nízká elektrická vodivost)

Barva:
 černá
Objem:
400 ml
Vydatnost barvy:
0.5 m2

Vlastnosti

Všechny uvedené vlastnosti termovizních barev můžeme garantovat pouze v případě dodržení návodu k použití barvy, který je uveden níže na webové stránce.

Optické vlastnosti - emisivita

 • pro bezkontaktní měření povrchové teploty s použitím termovizní kamery používejte efektivní emisivitu
 • dodržujte efektivní emisivitu pro správný úhel snímání
 • efektivní emisivita je platná pro termovizní kamery pracující v rozsahu vlnových délek 7,5 – 13 μm
Úhlová závislost efektivní emisivity pro pásmo 7,5 – 13 μm
(resp. pro termovizní kameru FLIR A615)
Úhel (°) Emisivita
5 0.963
10 0.961
20 0.959
30 0.954
40 0.947
45 0.941
50 0.931
60 0.899
70 0.823
80 0.661
Spektrální závislost normálové emisivity
Vlnová délka (μm) Emisivita
2.00 0.925
2.50 0.925
3.00 0.940
3.50 0.931
4.00 0.923
4.50 0.922
5.00 0.923
5.50 0.926
6.00 0.933
6.50 0.927
7.01 0.934
7.49 0.942
8.00 0.914
8.50 0.931
9.00 0.922
9.50 0.911
10.01 0.912
10.50 0.910
10.99 0.915
11.52 0.919
12.00 0.901
12.53 0.909
13.03 0.913
13.50 0.910
14.01 0.916
14.48 0.911
14.99 0.909
15.53 0.910
16.00 0.911
16.51 0.910
16.95 0.909
17.52 0.908
18.00 0.907
18.52 0.906
19.06 0.909
19.49 0.907

Optické vlastnosti - propustnost

 • pásmová propustnost do 1,5 % pro pásmo vlnových délek 7,5 – 13 μm (běžně používané termovizní kamery)
Spektrální závislost propustnosti
Vlnová délka (μm) Propustnost (%)
2.00 0.1
2.25 0.1
2.50 0.2
2.75 0.2
3.00 0.2
3.25 0.4
3.50 0.1
3.75 0.7
4.00 0.9
4.25 1.3
4.50 1.5
4.75 1.8
5.00 2.1
5.25 2.6
5.50 2.9
5.75 0.0
6.00 0.0
6.25 1.6
6.50 3.5
6.75 3.0
7.01 1.9
7.24 1.0
7.49 0.9
7.74 0.0
8.00 0.0
8.26 0.6
8.45 0.4
8.76 0.0
9.00 0.1
9.26 0.0
9.50 0.1
9.75 0.5
10.01 0.9
10.25 2.4
10.50 4.4
10.76 5.1
10.99 5.5
11.22 4.8
11.52 1.4
11.73 0.4
12.00 0.3
12.23 2.9
12.53 6.5
12.77 7.2
13.03 7.8
13.23 4.3
13.50 2.2
13.50 2.2
13.72 6.5
14.01 6.2
14.25 4.6
14.48 6.4
14.73 8.1
14.99 10.7
15.25 11.1
15.53 11.3
15.81 12.1
16.00 12.3
16.20 13.0
16.51 13.9
16.73 14.5
17.06 14.7
17.28 14.4
17.52 14.5
17.76 14.3
18.00 13.9
18.26 14.4
18.52 14.3
18.79 15.0
19.06 14.2
19.21 15.7
19.49 15.4

Tepelná vodivost

 • 0.75 W/mK (50°C)
 • 0.70 W/mK (100°C)

Další vlastnosti

 • tloušťka barvy 30 μm (podle doporučeného nanášení)
 • drsnost barvy Ra = 0.8 μm, Rz = 9.6 μm

Dokumenty ke stažení

Chemické složení

aceton, n-butyl-acetát, butan-1-ol, propan-2-ol.

Varování

pictogram flammeable pictogram exclam pictogram pullution

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost a závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Nevdechujte aerosoly. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. Tlakový obal: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.

Recyklace

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Návod k použití

 1. Obruste povrch, očistěte ho, osušte a zbavte mastnoty. Zakryjte ostatní plochy, kde nemá být nástřik aplikován.
 2. Protřepejte plechovku po dobu dvou minut a udělejte testovací nástřik.
 3. Nástřik provádějte ze vzdálenosti 25 – 30 cm. Naneste čtyři tenké vrstvy, chvíli vyčkejte a naneste znovu čtyři tenké vrstvy.
 4. Nástřik provádějte při teplotách 15 – 25°C. K vytvrzení barvy dojde po dvou hodinách.
 5. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil.

Poptávka barev

Objednat

Potřebujete poradit

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

377 634 786