HEWP-LT-MWIR-BK-21

LabIR® Paint

Smývatelná barva pro termografické aplikace

HEWP-LT-MWIR-BK-11

Smývatelná termovizní barva ve spreji s vysokou emisivitou pro speciální aplikace za pokojových teplot. Barva lze lehce odstranit vodou bez použití hrubých mechanických metod nebo chemických látek. Ideální pro měření míst, kde není možné trvalé použití barev. Garantované fyzikální vlastnosti a závislost emisivity na vlnové délce a úhlu snímání kamery umožňují dosáhnout velmi přesných výsledků termovizního měření.

Cena: 789 Kč (652,07 Kč bez DPH)

Základní vlastnosti

 • barva s vysokou emisivitou
 • smývatelná vodou
 • časově stabilní
 • téměř nepropustná
 • vhodná pro nechlazené termokamery a speciální aplikace
 • ekologická
 • použitelná pro pokojové teploty
 • aplikace: lopatky turbín, plechy, skla, podlahy...

Barva:
 černá
Objem:
400 ml
Vydatnost barvy:
0,5 m2

Vlastnosti

Optické vlastnosti - emisivita

Všechny uvedené vlastnosti termovizních barev můžeme garantovat pouze v případě dodržení návodu k použití barvy, který je uveden níže na webové stránce.

 • pro bezkontaktní měření povrchové teploty s použitím termovizní kamery používejte efektivní emisivitu
 • dodržujte efektivní emisivitu pro správný úhel snímání
 • efektivní emisivita je platná pro termovizní kamery pracující v rozsahu vlnových délek 7,5 – 13 μm
Úhlová závislost efektivní emisivity pro pásmo 7,5 – 13 μm
(resp. pro termovizní kameru FLIR A615)
Úhel (°) Emisivita
5 0.973
10 0.973
20 0.968
30 0.961
40 0.956
45 0.953
50 0.949
60 0.943
70 0.928
80 0.897
Spektrální závislost normálové emisivity
Vlnová délka (μm) Emisivita
2.00 0.971
2.50 0.972
3.00 0.972
3.50 0.975
4.00 0.977
4.50 0.975
5.01 0.978
5.51 0.981
6.00 0.982
6.50 0.963
6.99 0.923
7.49 0.942
8.00 0.956
8.50 0.963
9.00 0.966
9.50 0.968
10.01 0.965
10.50 0.968
11.03 0.969
11.52 0.956
12.00 0.969
12.53 0.971
13.03 0.972
13.50 0.975
14.02 0.977
14.57 0.973
14.99 0.975
15.53 0.977
16.00 0.977
16.51 0.977
17.06 0.977
17.52 0.983
18.01 0.977
18.52 1.001
19.06 1.009
19.49 0.948

Optické vlastnosti - propustnost

 • pásmová propustnost do 0,5 % pro pásmo vlnových délek 7,5 – 13 μm (běžně používané termovizní kamery)
Spektrální závislost propustnosti
Vlnová délka (μm) Propustnost (%)
2.00 0.0
2.25 0.0
2.50 0.0
2.75 0.0
3.00 0.0
3.25 0.0
3.50 0.0
3.75 0.0
4.00 0.0
4.25 0.1
4.50 0.1
4.75 0.1
5.00 0.1
5.25 0.2
5.51 0.2
5.75 0.2
6.00 0.2
6.25 0.1
6.51 0.1
6.75 0.0
6.99 0.0
7.24 0.0
7.49 0.0
7.74 0.0
8.00 0.0
8.26 0.1
8.50 0.1
8.76 0.2
9.00 0.2
9.26 0.1
9.50 0.1
9.75 0.1
10.01 0.3
10.25 0.7
10.50 0.8
10.76 1.0
11.03 0.9
11.22 0.5
11.52 0.1
11.73 1.3
12.00 2.0
12.23 2.3
12.53 2.5
12.77 2.7
13.03 3.0
13.23 3.3
13.50 3.4
13.72 3.1
14.02 0.2
14.25 2.5
14.48 3.8
14.73 4.2
14.99 4.5
15.25 4.7
15.56 4.9
15.71 4.6
16.00 3.9
16.20 4.1
16.51 4.4
16.73 4.3
16.95 4.5
17.29 4.1
17.52 4.1
17.76 4.2
18.00 4.6
18.26 4.5
18.52 3.2
18.79 2.3
19.06 1.9
19.21 1.5
19.49 2.1

Další vlastnosti

 • tloušťka barvy 100 μm (podle doporučeného nanášení)

Dokumenty ke stažení

Chemické složení

ethanol, diethyl ether, černý uhlík, titanium dioxide, xylen

Varování

pictogram flammeable pictogram exclam pictogram pullution

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost a závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Nevdechujte aerosoly. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. Tlakový obal: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.

Recyklace

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Návod k použití

 1. Obruste povrch, očistěte ho, osušte a zbavte mastnoty. Zakryjte ostatní plochy, kde nemá být nástřik aplikován.
 2. Protřepejte plechovku po dobu dvou minut a udělejte testovací nástřik.
 3. Nástřik provádějte ze vzdálenosti 25 – 30 cm. Naneste 2 tenké vrstvy.
 4. Mezi aplikací jednotlivých vrstev nečekejte na vytvrzení.
 5. Nástřik provádějte při teplotách 15 – 25°C. K vytvrzení barvy dojde po dvou hodinách.
 6. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil.

Poptávka barev

Objednat

Potřebujete poradit

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

377 634 786